Orkestra İlaç Ruhsat Sistemi, elektronik ruhsat başvuru sistemi,

Orkestra İlaç Ruhsat Sistemi

Orkestra İlaç Ruhsat Sistemi ilaç firmalarına özel hazırlanmış entegre bir elektronik ruhsat başvuru çözümüdür. İlaç firmalarının kısa sürede hatasız elektronik ruhsat başvurularını tamamlamak için hazırlanan bu sistemde e-CTD oluşturma, doğrulama ve yayınlama aynı program içerisinde yapılmaktadır.

Orkestra İlaç Ruhsat Sistemi ruhsat departmanlarında çalışan deneyimli kişilerin istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiş tamamen yerli bir yazılımdır. Türkiye kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış olan bu yazılımda , Türkiye kullanımına özgün eCTD özellikleri yer almaktadır.


Orkestra İlaç Ruhsat Sistemi, ctd yazılımı, elektronik ruhsat başvuru sistemi, ectd yazılımı,

Orkestra Ruhsat Departmanınıza Nasıl Yardımcı Olacak?

Orkestra Ruhsat Sistemi , kısa sürede ve eksiksiz ve hatasız ruhsat dosyaları oluşturmak için oluşturulmuş bir yazılımdır.

Orkestra Ruhsat Sistemi ruhsatlandırma departmanlarında çalışan profosyonellerin teknik zorluklar ile uğraşmamasını sağlar ve ruhsat departmanlarında çalışan kişilerin gerçek işleri olan Ruhsatlandırma faaliyetlerine daha çok zaman ayırmasını sağlar.
Elektronik işlem ve gerekli ruhsat dokümanlarının sistemde yönetilmesi sayesinde, ruhsat maliyetlerinde düşüş sağlanır.

Tüm ruhsat süreci için tek bir çözüm yeterlidir.

eCTD İçin PDF Dosya Çevirimi

Elektronik Ruhsatlandırma başvurularında kullanacağınız tüm bilgileri MS Word'de hazırlayabilirsiniz. Orkestra İlaç Ruhsat sistemi bu dosyaların PDF çevirimini kendisi yapmaktadır.


eCTD İçin Dahili OCR ( Optical Character Recognition/Optik Karakter Tanıma )

eCTD Hazırlama Kurallarında bulunan "Dokümanlar mümkün olduğu kadar text formatından pdf formatına dönüştürülmelidir. Resim, imza gibi text formatından dönüştürülmesi mümkün olmayan dokümanlar taranarak resim formatından pdf formatına dönüştürülebilir. Bu durumda dosyalar dokümanın içinde kelime ile arama yapılmasına imkan verecek şekilde (text searchable) üretilmelidir." maddesi ile uyumlu olmak için, PDF belgeleri tek tuşla aranabilir (text searchable) hale getirilmektedir. Orjinal dosya üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan sadece aranabilir yazı dokümana eklenmektedir. Bu sistem özellikle ruhsatlandırma belgeleri için tasarlanmıştır.


eCTD Modül Yapısını Otomatik Yükler

Türkiye'de kullanılan eCTD modül yapısı eksiksiz biçimde program içerisinde yer almaktadır. Sadece ihtiyacınız olan klasör yapılarının listelenmesi ile çok daha sade ve kolay bir şekilde eCTD dosyalarınızı ilişkilendirebilirsiniz.


Dosya ve Klasör İsimlendirmesi Otomatik Yapılır

Tanımlanan ürün özellikleri, parametreler sayesinde dosya ve klasör isimleri kurallara uygun olarak otomatik oluşturulmaktadır.


Sürükle-Bırak

Dosya ilişkilendirmeleri için sürükle bırak yöntemini kullanabilirsiniz. Dosyalama Sisteminde bulunan dosyalarınızı tek donuşunuzla CTD Ağacına eklemek mümkündür.


Tüm Dosyalarınız Versiyonlandırma İle Güvende

Dosyalar üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altındadır. Bu sayede bilgi kayıpları yaşanmamaktadır. Tek ekrandan ilgili dosyayanın geçmiş versiyonlarına ulaşabilirsiniz.


Gelişmiş PDF özellikleri

PDF dosyaların sıkıştırılması ve aranabilir hale getirilmesi Orkestra içerisinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Dosyalarınızı boyutuna yada sayfa sayısına göre parçalara ayırabilirsiniz.


Ruhsat Faaliyetleri

Ruhsat departmanın yaptığı tüm faaliyetler merkezi bir alandan takip edilmektedir. Bu sayede ruhsat departmanlarının hazırladığı çalışma raporları otomatik olarak oluşturulabilmektedir.


Sözlük Desteği

İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan kısaltmalar ve sözcükler Orkestra Ruhsatlandırma sisteminde ön tanımlı olarak gelmektedir. Sözlük desteği sayesinde yazım yanlışlıklarının önüne geçilmiştir.


Çıktı Alma Seçenekleri

Hazıladığınız ruhsat belgelerinizi, istediğiniz çıktı türünü belirterek (Sabit/USB Disk, CD-RW, DVD-RW) belirttiğiniz medyaya yada yerel bilgisayarınızda herhangi bir alana kayıt edebilirsiniz. Çıktısını aldığınız ruhsat dosyası kaydını açtığınızda, hangi medya türüne, hangi modül içeriklerini yazdırdığınızı özet olarak görüntüleyebilirsiniz.


Görev Yönetimi *1

Yapılması gereken tüm işleri düzenleyen ve zamanında hatırlatan bu sistem sayesinde hiç bir evrak gecikmeyecek; hiç bir iş sahipsiz kalmayacak. Tekrarlayan görevler ile rutin olarak yapılması gereken işler unutulmayacak. Görev şablonları sayesinde sıkça yapılan görevlerin daha kolay yönetilmesi sağlanmaktadır.

Örnek :

Her 6 ayda bir .... belgesinin yenilenmesi gerekiyor. 2 hafta öncesinde beni uyar. 


Dosya İçeriğinden Arama

Orkestra dosyalama sistemi içerisinde yer alan PDF, Word vb. dosyalar içeriklerinden aranabilmektedir. Gelişmiş arama seçenekleri sayesinde kullanıcının ihtiyaç duyduğu tüm aramalar yapılabilmektedir.

Örnek :

Dosya içerisinde DemoXin kelimesinin geçtiği ; 2010 - 2011 yılları arasında oluşturulmuş yada Dosya içerisinde "advers"  veya "yan etki" geçen; PDF dosyaları göster. 

Orkestra İlaç Ruhsat Sistemi, güvenli dosyalama sistemi, elektronik ruhsat sistemi,

Güvenli Dosyalama Sistemi

Ruhsatlandırma dosyaları dahil olmak üzere, departmanın tüm kullandığı ve ürettiği dosyalar Orkestra Güvenli Dosyalama sistemi içerisinde yer almaktadır. Bu sistem sayesinde her kullanıcı kendi yetkisi çerçevesinde dosyalara erişebilmektedir. Ayrıca herhangi bir dosya sınırsız bir şekilde konu, kişi veya firma ile ilişkilendirilebilir.

Orkestra İlaç Ruhsat Sistemi, güvenli dosyalama sistemi, ectd yazılımı, elektronik ruhsat sistemi,

Belge Tarama

Yazılı belgeler ve gelen evraklar Orkestra içerisinde taranıp sisteme aktarıldıktan sonra, firma ve kişilerle ilişkilendirilebilmektedir.

Erişim Kuralları

Erişim kuralları sayesinde dosyalama sistemi içerisinde hangi klasöre nereden bağlanabileceği ayarlanabilmektedir. Kullanıcılara IP tanımlaması ve zaman aralığı verilerek dosyalara erişim zamanları da ayarlanabilmektedir.

Bağlantılar  :