İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Ruhsatlı Ürünler-1 Şube Müdürlüğü


Şube Müdürlüğünde 1 Doktor Eczacı, 7 Uzman Eczacı, 1 Uzman Biyolog, 7 Eczacı ve 1 memur görev yapmaktadır.

 ŞUBEDE ÇALIŞAN PERSONEL  
 ÜNVANI ADI SOYADI
 Şube Müdürü Uzm. Ecz. B.Armağan CELKAN
 Dr. Ecz. Handan SELEK
 Uzm. Ecz. Çisem Başak BUDAK
 Uzm. Ecz.  Gülben Esin KORKMAZ
 Uzm. Ecz.  Meral ASLAN
 Uzm. Ecz.  Nihal SAAT
 Uzm. Ecz.  Tuğyan ARAS
 Uzm. Ecz.  Yasemin   SAZAK
 Uzm. Bio.  Cankat   CEVİT
 Ecz.  Aslı BAŞARIR
 Ecz. Burcu GÖZÜTOK KAHRAMAN                     
 Ecz.  Çiğdem Berna KABAŞ
 Ecz. Handan TURGUT
 Ecz.  İlker LÜY
 Ecz. Kader GÜVEN
 Ecz. Nilhan ERDİNÇ
 Memur  Yasemin KAYACIK
 Web Adresi http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=ruhsat1&lang=tr-TR


Google Map Görüntüsü

ilaç ve eczacılık genel müdürlüğü, Ruhsatlı Ürünler-1 Şube Müdürlüğü